Vznik CASD

Jak vznikla Církev adventistů sedmého dne

David Trim, ředitel Úřadu pro archiv, statistiku a výzkum

 

Ve středu 20. května 1863 se v Battle Creeku ve státě Michigan ve Spojených státech amerických sešlo 20 vedoucích představitelů adventistů sedmého dne.

Někteří přijeli vlakem v průběhu dne, takže se ve druhém sboru adventistů sedmého dne v Battle Creeku sešli až v 18 hod. Bylo zde 18 delegátů z pěti ze stávajících šesti sdružení (organizo-vaných v jednotlivých státech USA): Michigan, New York, Illinois a Wisconsin, Minnesota a Iowa. Sdružení ve státě Vermont nevyslalo do Battle Creeku žádného delegáta, ale naopak jednání se zúčastnili dva delegáti z adventistických sborů ve státě Ohio, které ještě nezaložily sdružení.

Někteří členové místního adven-tistického sboru v Battle Creeku (včetně Ellen G. Whiteové) se shromáždění zúčastnili jako hosté. Nebyli sice oficiálními delegáty, přesto se zaujetím celé jednání sledovali.

Prvním krokem 20 delegátů bylo zvolení dočasného předsedy celého zasedání a tajemníka. Předsedou zvolili Jothama M. Aldricha a tajemníkem Uriaha Smithe.

Aldrichovi bylo 35 let a adventistou se stal teprve v roce 1860. Nikdy nebyl milleritou. Smithovi bylo pouhých 31 let a je pozoruhodné, že nebyl ani delegátem.

Mnozí [delegáti] byli mladí, ale rozhodně nebyli namyšlení. Naši zakladatelé hledali duchovní dary, a když viděli nějaké obdarování, používali ho k šíření poselství tří andělů.

Po zvolení předsedy a tajemníka si delegáti i hosté zazpívali píseň (Long Upon the Mountains) z nového zpěvníku, který James White vydal v roce 1861. Poté trojčlenný výbor zkontroloval a ověřil pověřovací listiny delegátů.

Zvláštní den v historii

Večer 20. května se delegáti rozhodli přerušit zasedání do následujícího rána. Následující den, čtvrtek 21. května 1863, byl velkým dnem.

Prvním krokem byl výběr osmi de-legátů, kteří měli vypracovat návrh ústavy. Ti podali zprávu tak rychle a s tak podrobným návrhem ústavy, že předběžná práce musela začít ještě před svoláním zasedání. Ústava pak byla jednomyslně schválena a Generální konference adventistů sedmého dne tak byla formálně zalo-žena.

Původní struktura zahrnovala sdružení jako volební obvody, výroční zasedání Generální konference a tři stálé admi-nistrátory – předsedu, tajemníka a pokladníka. Vznikl také tříčlenný výkonný výbor, jehož členem byl i předseda.

Organizace pro misii

Přijatá ústava začínala preambulí, která však byla o mnoho let později vy-puštěna. Je však důležitá, protože říká, proč byla Generální konference založena: „Za účelem zajištění jednoty a efektivity práce a podpory obecných zájmů přítomné pravdy.“

Výkonný výbor má mít také „zvláštní dohled nad veškerou misijní prací a jako misijní výbor má mít pravomoc rozhodovat, kde misijní práci konat a kdo má jako misionář tuto práci vyko-návat“. Stručně řečeno: smyslem existence Generální konference bylo podporovat jednotu, identitu a misii.

Z původních 3 500 členů církve a šesti sdružení v roce 1863 církev vyrostla až k 22,2 milionu pokřtěných členů ve 212 zemích, 97 811 sborům a současným 753 sdružením a misijním polím. Za dobu 160 let církev ušla dlouhou cestu. Za to Bohu patří dík.

sbor Praha Smíchov

Peroutkova 57
Praha 5
150 00
Václav Vondrášek
tel.: 775 080 809
e-mail: vv@quick.cz

Soňa Sílová
tel.: 724 130 602
e-mail: sona.silova@seznam.cz
casdsmichov@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode