Historie Smíchovského sboru

Druhá polovina minulého století nebyla pro církve v Československu jednoduchá. Církev adventistů sedmého dne měla v 50. letech zakázanou činnost a byly jí zabaveny všechny modlitebny. Po opětném povolení se potom její členové shromažďovali v objektech, které jim pro bohoslužby pronajímaly jiné církve. Takový byl úděl i tří pražských sborů – na Vinohradech, v Libni a Podolí. Po vleklých jednáních s nadřízenými státními orgány církev získala předběžný souhlas ke stavbě modlitebny v Praze, ovšem jen za podmínky, že si sama zakoupí vhodný objekt.

Hledání patřičného místa nebylo jednoduché. Buď lidé v oblasti zamýšlené stavby s vybudováním modlitebny nesouhlasili, nebo budovy byly ve vlastnictví státních organizací, a v tom případě tehdejší předpisy neumožňovaly jejich prodej církvím.

Více než jeden rok intenzivního hledání přinesl kýžené ovoce. Židovská náboženská obec měla na Smíchově starou obřadní síň. Ta již dávno nesloužila svému účelu, protože se na přilehlém hřbitově nepohřbívalo, a tak vyšla vstříc požadavku Církve adventistů sedmého dne a objekt prodala.

Stará stavba stála v prostoru malého hřbitova a její stav byl velice špatný; neměla izolaci a základy. Než se podařilo získat potřebné souhlasy ke koupi budovy a části přilehlého pozemku, dále ke zbourání původního objektu, k povolení exhumace hrobů a ke stavbě nové modlitebny, uběhly více než tři roky.  To však byl pouhý začátek, protože velké potíže teprve nastaly. V té době neexistovaly menší stavební firmy. Bylo obtížné sehnat odborné řemeslníky a potřebný stavební materiál. Všechno ale dobře dopadlo.      

Pro stavební dohled se podařilo mezi členy církve najít několik stavbyvedoucích a do práce se zapojil neuvěřitelný počet dobrovolníků. Byli to nejenom mladí lidé, ale obdivuhodnou pomoc poskytli i členové středního věku a senioři. O nedělích na stavbě pracovalo i více než 50 brigádníků, kteří přijížděli z Čech, Moravy i Slovenska. Nadšení pro věc bylo nevídané. Mnozí na pomoc věnovali značnou část své dovolené. Když bylo na stavbě odpracováno 67 000 hodin, mohla být modlitebna po více než třech letech odevzdána ke svému účelu. V sobotu 18. května 1985 byla slavnostně vysvěcena.

A nelze zamlčet i další podstatnou skutečnost. Jako se kdysi na stavbu Národního divadla složili prostí občané, tak i stavba smíchovské modlitebny byla postavena z finančních darů věřících Církve adventistů sedmého dne.

 

sbor Praha Smíchov

Peroutkova 57
Praha 5
150 00
Václav Vondrášek
tel.: 775 080 809
e-mail: vv@quick.cz

Soňa Sílová
tel.: 724 130 602
e-mail: sona.silova@seznam.cz
casdsmichov@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode