Informace

Kdy budou opět bohoslužby…

Po dlouhé době odloučení se těšíme na opětnou možnost setkání v našem sboru se známými a milými tvářemi. Navrhujeme, aby první setkání v našem sboru při společné bohoslužbě proběhlo v sobotu 6. června 2020. Je to o něco později, než jsme původně předpokládali. Návrh termínu platí v tuto chvíli, na základě současně nastavených pravidel pro rozvolňování omezení, souvisejících s pandemií nemoci Covid 19.

Bohoslužba začne v 10:45 hod., na úvod obvyklého programu bude doplněno společné shrnutí úkolu sobotní školy. Pokud se v pravidlech daných usnesením vlády nic nezmění, bude to s rouškami, dvoumetrovými rozestupy (neplatí mezi rodinami), s desinfekcí, uzavřeným bočním traktem (učebny, jídelna) a omezenou dobou pobytu v modlitebně (max.do 15 minut před zahájením a po ukončení) …

Pokud by se do té doby chtěla v prostoru sboru setkat po skupinách jednotlivá oddělení, pak je to možné mimo hlavní bohoslužbu, která se přenáší (vždy sobota 10. – 12.hod.), za dodržení aktuálně platných hygienických předpisů.  Skupina musí mít vedoucího, který bude zodpovídat za znalost a dodržování platných pravidel. Tato setkání lze uskutečnit pouze po předchozí domluvě se správcem budovy, bratrem Jaroslavem Bartošem.

 Pro samostatné setkávání v rodinách platí obecná pravidla nařízení vlády.                                                                                                                               Za Výbor sboru V. Vondrášek

sbor Praha Smíchov

Peroutkova 57
Praha 5
150 00
Václav Vondrášek
tel.: 775 080 809
e-mail: vv@quick.cz

Soňa Sílová
tel.: 724 130 602
e-mail: sona.silova@seznam.cz
casdsmichov@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode