Setkávání mládeže

Mladí z našeho společenství se setkávají během školního roku většinou každý pátek v podvečer přímo v budově modlitebny v Praze na Smíchově.

Kromě toho pořádají společně spoustu různých aktivit. Bližší informace získáte u vedoucího mládeže nebo kohokoli z mladých v našem společenství.