Bohoslužby

Dle nařízení Bezpečnostní rady ČR se v soboty od 14.3. do 14.4. (nebo do odvolání) nebude konat v našem sboru veřejně přístupná bohoslužba. V tyto soboty bude možné sledovat online přenos kázání, vždy v 10:45 na www.bohosluzbyonline.cz nebo YouTube. Zároveň probíhá od 17.3. do odvolání cyklus pořadů "Jsme spolu" ve 20:00 hodin na www.bohosluzbyonline.cz nebo YouTube. Tyto pořady jsou s titulky pro neslyšící (vždy o den později)

 

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem

 Nu 6,24-26.

Bohoslužby v našem sboru probíhají pravidelně každou sobotu od 9:30 hodin dopoledne.

V první části studujeme a diskutujeme ve skupinách nad biblickými tématy. Diskuse vždy přinese obohacení o pohled toho druhého na danou tematiku. V této části mají i  děti prostor pro svoje studium.

Druhá část dopolední bohoslužby začíná v 10:45 hodin. Je prokládána písněmi, a hlavní část tvoří zamyšlení z Bible přítomným duchovním - kazatelem.

Druhou část je možné sledovat také ONLINE prostřednictvím internetu na YouTube.

Prijměte naše pozvání, a navštivte nás v sobotu. Přijdtě načerpat nové myšlenky a na chvíli se oprostit od každodenního shonu a starostí.

Jsme společenství věřících, kteří staví svoji životní filozofii na biblických zásadách. Členem naší církve se může stát kdokoli na základě dobrovolného rozhodnutí a vyznání víry, kterému předchází seznámení s hlavními zásadami Bible. Jako sbor tvoříme „velkou rodinu“, ve které může každý najít své místo a zázemí. Náš sbor je ekonomicky nezávislý, náklady na provoz jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků členů.

Více zde: https://www.casdsmichov.cz/o-nas/

 

sbor Praha Smíchov

Peroutkova 57
Praha 5
150 00
Václav Vondrášek
tel.: 775 080 809
e-mail: vv@quick.cz

Soňa Sílová
tel.: 724 130 602
e-mail: sona.silova@seznam.cz
casdsmichov@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode