Bohoslužby

Bohoslužby v našem sboru probíhají pravidelně každou sobotu od 9:30 hodin dopoledne.

V první části studujeme a diskutujeme ve skupinách nad biblickými tématy. Diskuse vždy přinese obohacení o pohled toho druhého na danou tematiku.

V této části mají také děti svoje studium.

Druhá část dopolední bohoslužby začíná v 10:45 hodin. Je prokládána písněmi, a hlavní část tvoří zamyšlení z Bible přítomným duchovním - kazatelem.

Druhou část je možné sledovat také ONLINE prostřednictvím internetu na YouTube.

Prijměte naše pozvání, a přijďte se k nám v sobotu podívat. Přijdtě načerpat nové myšlenky a na chvíli se oprostit od každodenního shonu a starostí.