Aktuality

7. prosince 2019 Adventní koncert

10.11.2019 00:02

TOM 17.11.2019

10.11.2019 00:00

9.11.2019 Bible kralická - klenot české historie

22.10.2019 14:12

Zveme Vás na setkání s Monikou Doležalovou z Památníku Bible kralické z Kralic nad Oslavou. Bude naším průvodcem dobou, kdy byl vynalezen knihtisk, vznikla Jednota bratrská, začali působit Moravští bratři a spatřila světlo světa neobyčejná kniha - Bible kralická.

Bible kralická je česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků (hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) přeložili překladatelé a teologové původní Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly Kralice v Kraji Vysočina. Je to první český překlad bible z původních jazyků, nikoli zprostředkovaně z latinské Vulgáty.

Bible kralická provázela český národ v dobách dobrých i zlých. Měla výjimečné místo v životě mnoha velkých osobností našich dějin, pro které byla zdrojem víry a naděje. Byla ale také knihou, kterou mnozí nenáviděli.

Slovo Moniky Doležalové obohatí svým vystoupením houslista Daniel Kloda.

Komponovaný pořad o Bibli kralické se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v 17 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5.

Dopravní spojení: metro trasa B – stanice Anděl (výstup směr Na Knížecí), dále bus č. 137 – stanice Urbanova.

Klub Zdraví 2.11.2019

20.10.2019 13:30

Koncert pro Archu pomoci Praha 19.10.2019

11.10.2019 19:59

Archa pomoci Praha poskytuje sociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením. Pomáhá jim zůstat žít co nejdéle v prostředí vlastního domova a řešit jejich sociální situaci. Svými aktivitami podporuje také jejich kontakt s dalšími lidmi, ať už v rámci dobrovolnického programu nebo volnočasových aktivit.
Zveme Vás na koncert, který může každého z návštěvníků obohatit krásou hudby a slovem naděje.  Bude rovněž příležitostí podpořit Archu pomoci Praha.

TOM 20.10.2019

10.10.2019 13:27

Zrušení pobožnosti

13.09.2019 22:25

Upozornění

-V sobotu 28.9. pravidelná bohoslužba na Smíchově NEBUDE!!!

z důvodu sborového výletu v Pracově u Tábora

TOM 15.9.2019

31.08.2019 20:56

14.9.2019 SOBOTA PRO ŽENY

29.08.2019 16:21

Klub Zdraví 7.9.2019

29.08.2019 10:45

Všechny články