Současnost

Náš sbor se nachází na místě bývalé židovské obřadní síně na malvazinském kopci v Praze na Smíchově. Budova naší modlitebny byla po téměř 2,5 letech stavby slavnostně otevřena a vysvěcena 18. května roku 1985. V součastné době náš sbor čítá téměř 270 pokřtěných členů, čímž je dnes již největším sborem Církve adventistů sedmého dne v Českém sdružení.

Scházíme se pravidelně každou sobotu k dopolednímu a nepravidelně i k odpolednímu shromáždění. Obsahem dopoledního setkávání je v první části mezi 9.30 a 10.30 hod. tématické studium Bible. Po přestávce následuje kázání, kterým slouží nejenom náš kazatel br. Josef Cepl nebo kazatelé - hosté z jiných sborů, ale také někteří z nás - takzvaní laičtí kazatelé.

Každou sobotní bohoslužbu vysíláme pravidelně ONLINE přes internet prostřednictvím portálu www.bohosluzbyonline.cz. Odpoledne patří většinou různým setkáváním dětí, mládeže, střední generace, seniorů, zajímavým tématům, diskusím, koncertům či divadelním představením. Mnohé z nich jsou také vysílány v přímém přenosu přes internet.

Nejpočetnější skupinou lidí u nás je generace tzv. Křesťanského domova. To jsou všechny manželské páry jak bez dětí (zatím), tak s dětmi a také bez dětí (už). I díky tomu je dnes již KD rozdělen na 4 skupiny. A to K1, KD1, KD2 a KD3. Druhou nejpočetnější skupinou jsou děti a mládež, kterých máme dohromady něco přes 130 lidiček. A potom je tu také naše „Stříbrná mládež“ neboli senioři.

Další početnou skupinou v našem sboru bylo zhruba 70 bratří a sester z východní Evropy. Od 14. května roku 2005 se však již scházejí "ve svém". V kostele CČE v Praze 4 – Nuslích, Žateckých 11.  Bohoslužby tam probíhají v ruském jazyce.

Život našeho sborového společenství se však nezužuje jen na sobotu. Každé úterý se děti setkávají v klubu Pathfinder (http://kp-penguins.webnode.cz
), a také mládež má své pravidelné páteční schůzky. Občas k tomu přibude nějaký ten společný výlet, tenisový či fotbalový turnaj nebo výjezd na kolech či turistika. A o prázdninách nesmí chybět společná dovolená.