Umrtí Márie Mezeiové a rozloučení 21. 7. 2015

13.07.2015 21:31

Se zármutkem, ale zároveň s nadějí na shledání, oznamujeme, že nás v pátek 10. července 2015 opustila sestra Mária Mezeiová ve věku 63 let.

Rozloučení se sestrou Márií Mezeiovou proběhne v úterý 21. 7. 2015 ve 12.15 hod. v obřadní síni krematoria Motol.

"Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas."

Žalm 23

Zpět