Úmrtí sestry Ester Mudranincové

14.12.2014 14:23

Tiše v rodinném kruhu zemřela dne 10. prosince 2014 ve věku nedožitých 90 let sestra Ester Mudranincová. Poslední rozloučení s ní se uskuteční ve středu 17. 12. 2014 v 15.00 hod. v našem sboru CASD Praha Smíchov (Peroutkova 57, Praha 5).

"Neboj se, nebo já jsem s Tebou, nestrachuj se, já jsem Bůh Tvůj, posilním Tě, a pomáhati budu Tobě, a podpírati Tě budu pravicí spravedlnosti."

Izaiáš 40,41

Zpět