Slovo k zamyšlení - Sportovec

01.05.2015 17:46

Kamil, žák druhé třídy, velmi rád sportoval a chtěl hrát v mladší školní lize. Maminka o jeho touze věděla. Měla však obavy, protože si uvědomovala, že mu sport nejde tak dobře jako některým jeho spolužákům.

Toho dne, kdy trenér dělal výběr do školní ligy, šla maminka s těžkým srdcem pro Kamila do školy. Když Kamil uviděl maminku, celý nadšený a se zářícíma očima se k ní rozběhl. To, co jí řekl, může být poučením pro nás všechny: "Mami, trenér mě vybral, abych tleskal a povzbuzoval!"

Podobně i každému z nás určil Bůh zvláštní úkol. Nemysleme si o sobě mnoho, ale také se ani nepodceňujme. Prosme Boha, aby nám pomohl rozpoznat náš úkol a pak jej s nadšením a s radostí plňme.

"Bůh ti dá buď to, co si žádáš, nebo něco mnohem lepšího."

Robert M. McCheyne

Zpět