Novoroční verš pro sbor

27.01.2017 22:56

Žalm 116:12-13

12Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?

13Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.

Zpět