Novoroční verš 2018

22.01.2018 21:26

    Žalm 113,4-5

Vyvýšenť jest nadevšecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho. Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí. (Bible Kralická)

Zpět