Novoroční biblický verš pro náš sbor

12.01.2015 20:39

Na rok 2015 byl pro náš sbor vybrán biblický verš z 1. Tesalonickým 5,16-18:

"Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás."

Zpět