Křest a velikonoční bohoslužba - 18. a 19. dubna 2014

15.04.2014 10:01

Velikonoce jsou mimořádnou událostí. Více než kdy jindy si můžeme uvědomit význam Boží lásky k nám a smrti Ježíše Krista za naše hříchy.

V pátek 18. dubna 2014 od 18.30 hod. budeme moci v našem sboru prožít bohoslužbu křtu šesti lidí, kteří se veřejně rozhodli vyznat svůj vztah k Ježíši Kristu. Pokřtěni budou: Michaela Černá, Hana Dobrá, Aneta Kubečková, Jitka Michalcová, Michal Lukáč a Petr Poldauf.

V sobotu 19. dubna 2014 od 9.30 hod. proběhne slavnostní bohoslužba Večeře Páně, která je památkou na oběť Ježíše Krista a také časem společné vděčnosti za ni a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Bohoslužba bude obohacena o přivítání křtěnců do našeho společenství, čtení biblických textů souvisejících s velikonočními událostmi, společné i sborové písně a další hudbu. Společně budeme také přijímat chléb a víno, symboly Kristova těla a krve.

Chceme i vás pozvat do našeho společenství k páteční křestní i sobotní bohoslužbě k připomenutí si velikonočních událostí a přemýšlení nad jejich významem.

Zpět