Boží království není "kdesi" mimo nás

21.08.2014 21:16

V církevním prostředí se relativně často užívá slovní spojení "Boží království".  Sekulárně smýšlejícímu člověku zní tento termín spíše pohádkově, nereálně, něco jako "těšínské jablíčko" pro slabší povahy. Pravděpodobně je chybou mnohých křesťanů, že o Božím království hovoří častěji jako o něčem mimo nás, mimo realitu našeho každodenního života, jako o prostoru někde daleko ve vesmíru. Jiným výrazem pro Boží království je "království nebeské", což ještě více podtrhuje zamyšlení předchozích řádků.

Nový zákon prezentuje, že se nebeské království netýká jen vesmíru, ale že už existuje na Zemi, mezi námi. Každý den. Už samotný název "Boží království" napovídá, že v něm jde o představení Boha vlastnostmi, které má a kterými jsme obdarováni i my: má rád, odpouští, vede, pomáhá, svou blízkostí dává sílu "jít dál" i v nepříznivých obdobích života, ctí svobodu člověka, v Desateru představuje principy, které vedou k vyváženému životnímu stylu v osobním soukromí, rodině a práci.

Podle zakladatele křesťanství, Ježíše Krista, je ale třeba takovéto Boží království hledat, usilovat o něj, žít ho. Pak přinese výsledky, které drtivá většina lidí chce prožívat, hodnoty, po kterých toužíme, protože chceme žít spokojeně. 

Autor: Josef Cepl, pastor sboru

Zpět