Biblický text na rok 2016

22.01.2016 19:11

Biblický text, který bude provázet naše sborové společenství v r. 2016:

Žalm 33,20-22

  • Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Ať je tento text povzbuzením pro každého návštěvníka našich webových stránek.

Zpět