Aktuality

Pomoc lidem v oblastech zasažených povodněmi

05.06.2013 21:44

Humanitární organizace ADRA monitoruje v oblastech zasažených povodněmi aktuální situaci. Její koordinátoři jsou ve spojení se starosty postižených obcí, krizovými štáby i složkami Integrovaného záchranného systému. V zaplavených oblastech monitorují, kde bude možné začít s přímou pomocí při odstraňování škod.

Zprávy o aktuální situaci a pomoci můžete průběžně sledovat na stránkách www.adra.cz. Více informací o dobrovolnické i jiné pomoci získáte na povodňových informačních linkách Adry:
Praha: 739 105 080
Jižní Čechy: 731 705 002

E-mail: povodne@adra.cz

Možnost finanční pomoci pro lidi zasažené povodní:

- zasláním DMS ve tvaru: DMS ADRA na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)

- zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Všechny články