Aktuality

Modlitba za Adru - 3. května 2014

28.04.2014 20:45

V sobotu 3. května 2014 proběhne v rámci dopolední bohoslužby od 10.45 hod. "Modlitba za Adru". Budeme mít možnost ohlédnout se za činností humanitární organizace ADRA, vyjádřit za ni vděčnost a prosit pro ni také za Boží vedení do dalšího roku. Kázáním poslouží Michal Čančík, ředitel ADRA a uskutečí se též sbírka na podporu její činnosti.

Křest a velikonoční bohoslužba - 18. a 19. dubna 2014

15.04.2014 10:01

Velikonoce jsou mimořádnou událostí. Více než kdy jindy si můžeme uvědomit význam Boží lásky k nám a smrti Ježíše Krista za naše hříchy.

V pátek 18. dubna 2014 od 18.30 hod. budeme moci v našem sboru prožít bohoslužbu křtu šesti lidí, kteří se veřejně rozhodli vyznat svůj vztah k Ježíši Kristu. Pokřtěni budou: Michaela Černá, Hana Dobrá, Aneta Kubečková, Jitka Michalcová, Michal Lukáč a Petr Poldauf.

V sobotu 19. dubna 2014 od 9.30 hod. proběhne slavnostní bohoslužba Večeře Páně, která je památkou na oběť Ježíše Krista a také časem společné vděčnosti za ni a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Bohoslužba bude obohacena o přivítání křtěnců do našeho společenství, čtení biblických textů souvisejících s velikonočními událostmi, společné i sborové písně a další hudbu. Společně budeme také přijímat chléb a víno, symboly Kristova těla a krve.

Chceme i vás pozvat do našeho společenství k páteční křestní i sobotní bohoslužbě k připomenutí si velikonočních událostí a přemýšlení nad jejich významem.

GRAM prevence lepší než kilo léků - 1. a 8. 3. 2014

18.02.2014 21:19

Účinná prevence. Kdy s ní začít a kdy už je na ni pozdě? Co je to epigenetika a jak může pomoci v prevenci nemocí? Zveme vás na dvě přednášky "GRAM prevence lepší než kilo léků". Dva sobotní podvečery jste zváni na přednášku prof. RNDr. Vladimíra Krále, DSc a MUDr. Jozefa Čupky.

Epigenetika přinesla převratné objevy pro genetiku. V přednáškách se mimo jiné dozvíte, jak zabránit vzniku chorob, které máme v genech, jak změnit, co se nám celý život nedaří, nebo jak být v pohodě a přitom vše zvládat.

Kdy: 1. a 8. 3. 2014 v 17.00 hod.

Kde: Kostel Církve adventistů sedmého dne, Peroutkova 57, Praha 5 (stanice metra B - Anděl -> autobus č. 137 na zast. Urbanova)

Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc je profesorem a odborníkem v oboru chemie, která má blízko ke genetice a epigenetice.

MUDr. Josef Čupka je předsedou společnosti pro prevenci nemocí.

Nenechte si ujít nejnovější informace z oblasti epigenetiky a prevence, které vám mohou pomoci zlepšit zdraví.

Ohlédnutí za sbírkou věcí pro lidi bez domova

10.01.2014 20:29

Během prosince 2013 jsme podpořili akci "Vánoční oběd" pro chudé a osamělé sbírkou teplého oblečení a dalších věcí. Akci již popatnácté připravila na 25. prosince 2013 komunita Sant´ Egidio. U vánočního stolu bylo pohoštěno kolem 300 hostů, o které se staralo 100 dobrovolníků. Letos kromě Arcibiskupského paláce strávili chudí a osamělí příjemné chvíle také u Kapucínů na Loretánském náměstí. Spolu se slavnostním obědem a programem byli obdarováni také dárky. Mezi jinými i oblečením z naší sbírky.

Připojujeme poděkování od organizátorů: "Děkujeme všem, kteří se rozhodli jít do toho s námi a přiložit ruku k dílu jakýmkoliv způsobem. Bez našich dobrovolníků by nebylo možné obsloužit takový počet hostů, jaký jsme letos k stolům usadili. Děkujeme také těm, kteří nám připravili cukroví nebo dárek pro hosty, díky vaší pomoci jsme mohli udělat toto pohoštění ještě lepší. Je krásné sledovat, kolik lidí má zájem pomáhat druhým, budeme se těšit na spolupráci i v dalším roce."

Více informací o Vánočním obědě a fotografie najdete na: www.santegidio.cz.

Biblický týden s Danielem Dudou na HopeTV (22. - 27. 7. 2013)

19.07.2013 13:44

Biblický týden, během kterého mají účastníci spolu s hlavním řečníkem možnost studovat a blíže poznávat Bibli i růst ve svém duchovním životě s Bohem, můžete opět sledovat on-line. Tento rok bude hostem Biblického týdne Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne dr. Daniel Duda. Téma Biblického týdne je: Velký příběh Bible II a navazuje na Biblický týden z r. 2009 (ke shlédnutí v archivu HopeTV).

Přímé přenosy z Biblického týdne poběží od pondělí 22. 7. do soboty 27. 7. 2013 na www.hopetv.cz.

Program vysílání:

PO - PÁ: 9.00-12.00 hod. - přednášky (Daniel Duda)

ČT: 19.30 hod. - křeslo pro hosta (Daniel Duda) - otázky k tématu

PÁ: 19.30 hod. - večerní bohoslužba (Daniel Duda); 20.00 hod. - koncert folkové skupiny TEREBINT

SO: 10.00 hod. - bohoslužba s kázáním Daniela Dudy

Vzpomínka na 1.máj 2004 - KD2 na Petříně

12.07.2013 22:24

Pomoc lidem v oblastech zasažených povodněmi

05.06.2013 21:44

Humanitární organizace ADRA monitoruje v oblastech zasažených povodněmi aktuální situaci. Její koordinátoři jsou ve spojení se starosty postižených obcí, krizovými štáby i složkami Integrovaného záchranného systému. V zaplavených oblastech monitorují, kde bude možné začít s přímou pomocí při odstraňování škod.

Zprávy o aktuální situaci a pomoci můžete průběžně sledovat na stránkách www.adra.cz. Více informací o dobrovolnické i jiné pomoci získáte na povodňových informačních linkách Adry:
Praha: 739 105 080
Jižní Čechy: 731 705 002

E-mail: povodne@adra.cz

Možnost finanční pomoci pro lidi zasažené povodní:

- zasláním DMS ve tvaru: DMS ADRA na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)

- zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391.

Všechny články