Archa pomoci Praha -  sociální pomoc

V rámci projektu Archa pomoci pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří řeší sociálně-zdravotní problémy a náročné situace. Společnými silami je podporujeme, aby mohli zůstat žít co nejdéle v prostředí svého domova. Pomáháme jim v těžkých situacích, které nemohou zvládnout sami nebo s pomocí své rodiny a blízkých.

Podporujeme soběstačnost seniorů i osob se zdravotním postižením a našimi aktivitami se snažíme přispět ke zkvalitnění jejich života. Záleží nám na aktivním prožívání života seniorů a osob se zdravotním postižením, jejich seberealizaci a upevnění či získání nových sociálních kontaktů.

Vycházíme z etických a křesťanských principů, které odráží potřeby a jedinečnost každého člověka. Naše schopnosti a možnosti mohou posloužit těm, kteří potřebují pomoci ve své složité životní situaci.

Jsme tu nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale i jejich rodiny a blízké, kteří o ně pečují a potřebují podporu.

Aktuálně projekt provozuje Komunitní centrum Petrklíč, o kterém se dozvíte více na webu www.petrklice.cz či Facebooku www.facebook.com/petrklice.cz.

Detaily a aktuality o projektu Archa pomoci se dozvíte na webu www.archapomoci.cz či Facebooku www.facebook.com/archapomoci.cz.

Co přesně v rámci Archy pomoci?

Činnosti projektu Archa pomoci navazují na úkony registrovaných sociálních služeb, které poskytujeme a dále je rozvíjí. V rámci Archy pomoci se setkáte s těmito činnostmi:

  • dobrovolnický program akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR zajišťující návštěvy dobrovolníků přímo v domácnostech klientů,
  • sociálně-zdravotní poradenství (od 1. 1. 2021 také skrze on-line poradnu)
  • praktická pomoc,
  • výlety pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny,
  • setkávání neformálních pečujících.

Důležité je, že aktivity realizované v rámci Archy pomoci jsou ZDARMA!

Náš tým

Archu pomoci tvoří tým odborníků a dobrovolníků vedený koordinátorkou projektu Mgr. Janou Perdomo, DiS. Ta je k zastižení na e-mailu archapomoci@petrklice.cz či na telefonu 737 385 530.

Archa pomoci je podporována Sborem CASD Praha – Smíchov a Českým sdružením CASD. Na její činnost dohlíží Kontrolní komise Archy pomoci, která je tvořena 3 zástupci Komunitního centra Petrklíč a 2 zástupci Sboru CASD Praha – Smíchov. Aktuálně pracuje v tomto složení:

  • Bc. Jakub Fraj (předseda)
  • Bc. Samuel Dolejš
  • Ing. Milada Macháňová
  • Stanislava Sotlová
  • Mgr. Václav Vondrášek

Historie Archy pomoci

Archa pomoci na začátku své činnosti navázala na tzv. diakonii sboru – sociální pomoc potřebným. Jejím prostřednictvím se už od založení Sboru CASD Praha – Smíchov v roce 1985 snažil sbor vnímat potřeby nemocných i těch, kteří řešili své sociální či osobní problémy. Vedle pomoci jednotlivcům se pořádaly také např. sbírky (finanční i materiální) a realizovali benefiční akce – výtěžky z nich podpořily např. projekty humanitární organizace ADRA, Nadačního fondu Umění doprovázet (za účasti předních českých umělců), HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené (benefiční koncert pořádaný pod záštitou Sociálního odboru Městské části Praha 5).

V roce 2014 se Sbor CASD Praha – Smíchov rozhodl realizovat projekt sociální pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, který by dosavadní sociální pomoc více rozvinul.

V květnu 2015 byla Archa pomoci Praha ustanovena pomocnou organizací Sboru CASD Praha – Smíchov.

Od 1. 1. 2021 zajišťuje chod Archy pomoci Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

Další činnosti Komunitního centra Petrklíč

Komunitní centrum Petrklíč poskytuje osobní asistenci pro seniory a osoby se sníženou schopností pohybu bydlící v Praze a pečovatelskou službu pro seniory a osoby se sníženou schopností pohybu bydlící v Pardubickém kraji. Obě sociální služby jsou poskytovány ve formě terénní služby – tedy přímo v domácnostech klientů. Cílem služeb je umožnit klientům být co nejdéle v domácím prostředí se svými blízkými a pomoci jim s péčí o domácnost a o sebe.

Sociální služby jsou poskytovány se spoluúčastí klientů ve výši 130,- Kč za hodinu služby.

O sociálních službách a Komunitním centru Petrklíč se více dozvíte na webu www.petrklice.cz či Facebooku www.facebook.com/petrklice.cz.

 

sbor Praha Smíchov

Peroutkova 57
Praha 5
150 00
Václav Vondrášek
tel.: 775 080 809
e-mail: vv@quick.cz

Soňa Sílová
tel.: 724 130 602
e-mail: sona.silova@seznam.cz
casdsmichov@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode