Sponzorujeme

Již několik let se snažíme podporovat, prostřednictvím adopce na dálku, děti ze vzdálených zemí, které by bez cizí pomoci neměly šanci získat sebemenší vzdělání.

Dvě z adoptovaných dětí jsou z projektu Bang Baby humanitární organizace ADRA a to třetí prostřednictvím Humanistického centra Dialog.

Nechcete se přidat a podpořit tuto naši snahu?

Pokud se rozhodnete, můžete nám pomoci se střádáním obnosu na níže uvedený účet.

Číslo účtu sboru Praha Smíchov: 50 53 339/0800

Variabilní symbol pro sponzoring: 2010