Klub zdraví Praha Smíchov

Setkání Klubu zdraví probíhá vždy každou první sobotu v měsíci od 14 hodin v budově modlitebny na Smíchově. Aktuální téma každého setkání najdete vždy v aktualitách na titulní straně našich stránek. 

Klub zdraví vznikl v prosinci roku 2008.

Lektory klubu jsou Doc. MUDr. Marek Trněný, Doc. MUDr. Jaroslav Slavíček, RNDr. Anna Boušková, RNDr. Luděk Bouška.

Během roku probíhá v rámci Klubu zdraví plno zajímavých setkání.

 

Našimi hosty už byli např. Roman Uhrin - koordinátor Klubů zdraví v ČR, MUDr. Hana Kahleová i IKEMu Praha, klinický psycholog a psychoterapeut  PhDr. Jiří Bauer, plicní lékařka s praxí v poradně pro závislosti MUDr. Jana Krynská, nemocniční kaplan, člen psychosociálního intervenčního týmu ČR (PIT ČR) Vítězslav Vurst, B.Th., duchovní MGr. PEtr Krynský, Th.D., a další.

 

Na níže uvedeném odkazu naleznete videozáznamy přednášek konaných pod hlavičkou klubu zdraví.

PREDNÁŠKY KLUBU ZDRAVÍ - ARCHIV